Over longen gesproken

Doelstelling

Een aantal jaren geleden vierde ik mijn 25-jarige hoestjubileum.

Vanaf 1980 was ik onder behandeling bij een klassiek homeopaat (met draconisch dieet), een homeopathische huisarts, drie achtereenvolgende huisartsenpraktijken, twee verschillende acupuncturisten en een electroacupuncturist (met 120 homeopathische druppeltjes per dag).

Daar tussendoor nog twee keer een compleet longonderzoek met als uitslag “u hebt astma”.

Geen enkel voorgeschreven en ingenomen medicijn had ook maar enig effect. Ik hoest dus nog steeds.

Om meer aan de weet te komen over “astma” en andere longziekten, maar ook om contact te kunnen leggen met lotgenoten, begon ik daarom de bijeenkomsten van Longpunt Haarlem te bezoeken. Mijn aantekeningen die ik daar maakte, dienen als basis voor de artikelen op deze website.

Het doel van deze website is het in gewone-mensentaal uitleggen wat de verschillende ziektebeelden inhouden, wat eraan gedaan kan worden, wat u zelf kunt ondernemen om u toch beter te voelen en verder alles waarmee u als patiënt of mantelzorger geconfronteerd kunt worden.
© Annemarie Broek 2022